Společnost RIMGO LED LIVE s.r.o. se od svého vzniku v roce 1995 rozvíjela v oblasti obchodní a finanční a v posledních letech se intenzivně zaměřila především na oblast aplikací LED technologií u nás a na Slovensku. Kromě vlastních dodávek zajišťuje i záruční a pozáruční servis.

Při své činnosti kooperuje naše společnost se silnou mateřskou společností RIMGO s.r.o., která je dlouholetým dovozcem a partnerem významných světových výrobců LED svítidel a která se specializuje na dovoz LED technologií, jejich testování, vývoj a financování dodávek zboží.

Individuální přístup

Výrobky nenabízíme z katalogů! Vždy vycházíme z požadavků klienta co do intenzity osvětlení, barvy světla a především začlenění prostor vzhledem k jejich využití.

  Číst více →

Zpracování projektu

Zdarma zpracujeme projekt osvětlení. Vycházíme z osobně změřených a na místě ověřených parametrů prostor (DWG soubory pro AUTOCAD), které mají být osvětleny a v rámci tohoto projektu navrhujeme vhodný typ světla, jejich počet a detailní umístění a dáváme klientovi doporučení, zda je přechod na technologii LED osvětlení vlastně ekonomicky výhodné.

  Číst více →

Model návratnosti

Zdarma zpracujeme ekonomický model návratnosti, v němž klient je seznámen jednak s výší očekávané počáteční investice a s porovnáním předpokládané spotřeby el. energie dále s náklady na údržbu a na základě těchto propočtů je seznámen s dobou návratnosti vložených prostředků

  Číst více →

Zapůjčení vzorku

Zapůjčíme zdarma vzorek k otestování – kdy funkční zkouškou přímo na místě se klient přesvědčí o vhodnosti dodávky daného typu.

  Číst více →

Kvalita světel

Každý typ světla projde proměřením u nezávislé autority – kdy na vlastní náklady provádíme nezávislé měření vybraných LED světel a získané hodnoty porovnáváme s údaji, které uvádí výrobce. (Právě tyto hodnoty jsou vstupními údaji pro projekt osvětlení!)

  Číst více →

Možnost regulace

Ve většině projektů zpracováváme i variantu s regulací – v případech, kdy sami usoudíme, že by tato regulace byla zajímavým ekonomickým přínosem (dosahujeme až 60% úspory oproti klasickému osvětlení!)

  Číst více →

Instalace na klíč

Instalaci provádíme NA KLÍČ – tj. od objednávky až po předání vše zajišťujeme sami včetně předání potřebné dokumentace.

  Číst více →

Intenzita osvětlení

Garantujeme projektovanou intenzitu osvětlení po celou dobu garance! Již od úvodního projektu počítáme s rezervou na výkon světel.

  Číst více →

Závěrečný protokol

Zajišťujeme závěrečný protokol, který je opět zpracován nezávislou autoritou a podává objektivní přehled o skutečně naměřených hodnotách.

  Číst více →

Financování dodávky

Podílíme se na financování dodávky, kdy jsme schopni u svých klientů nastavit vstřícný model financování navržené dodávky LED technologie!

  Číst více →