proč si vybrat právě nás


Individuální přístup

Výrobky nenabízíme z katalogů! Vždy vycházíme z požadavků klienta co do intenzity osvětlení, barvy světla a především začlenění prostor vzhledem k jejich využití.

Zpracování projektu

Zdarma zpracujeme projekt osvětlení. Vycházíme z osobně změřených a na místě ověřených parametrů prostor (DWG soubory pro AUTOCAD), které mají být osvětleny a v rámci tohoto projektu navrhujeme vhodný typ světla, jejich počet a detailní umístění a dáváme klientovi doporučení, zda je přechod na technologii LED osvětlení vlastně ekonomicky výhodné.

Model návratnosti

Zdarma zpracujeme ekonomický model návratnosti, v němž klient je seznámen jednak s výší očekávané počáteční investice a s porovnáním předpokládané spotřeby el. energie dále s náklady na údržbu a na základě těchto propočtů je seznámen s dobou návratnosti vložených prostředků

Zapůjčení vzorku

Zapůjčíme zdarma vzorek k otestování – kdy funkční zkouškou přímo na místě se klient přesvědčí o vhodnosti dodávky daného typu.

Kvalita světel

Každý typ světla projde proměřením u nezávislé autority – kdy na vlastní náklady provádíme nezávislé měření vybraných LED světel a získané hodnoty porovnáváme s údaji, které uvádí výrobce. (Právě tyto hodnoty jsou vstupními údaji pro projekt osvětlení!)

Možnost regulace

Ve většině projektů zpracováváme i variantu s regulací – v případech, kdy sami usoudíme, že by tato regulace byla zajímavým ekonomickým přínosem - dosahujeme až 60% úspory oproti klasickému osvětlení!

Instalace na klíč

Instalaci provádíme NA KLÍČ – tj. od objednávky až po předání vše zajišťujeme sami včetně předání potřebné dokumentace.

Intenzita osvětlení

Garantujeme projektovanou intenzitu osvětlení po celou dobu garance! Již od úvodního projektu počítáme s rezervou na výkon světel.

Závěrečný protokol

Zajišťujeme závěrečný protokol, který je opět zpracován nezávislou autoritou a podává objektivní přehled o skutečně naměřených hodnotách.

Financování dodávky

Podílíme se na financování dodávky, kdy jsme schopni u svých klientů nastavit vstřícný model financování navržené dodávky LED technologie!